Excel addin voor AccountView

Excel addin voor AccountView

De Excel addin voor AccountView werkt eveneens met de meest recente Excel 2019 32 bits versie. Ook is er een versie beschikbaar voor gebruik samen met 64 bits Excel versies. Op het bestelformulier vindt u de actuele prijsinformatie terug.

Bestelformulier met onder andere de Excel addin voor Accountview

Er zijn tevens een aantal video’s geplaatst om een aantal mogelijkheden zoals het bijwerken van draaitabellen in Excel te demonstreren met hulp van de Excel addin voor AccountView.

 • Demo Video’s Excel addin voor AccountViewDaarnaast zijn in de versies vanaf 2012-01 tot en met de laatste versie 2014-01 voorbeelden toegevoegd om draaitabellen direct te kunnen bijwerken met administratiegegevens uit meerdere administraties.
  Mocht u twijfelen welke versie van Excel u momenteel gebruikt neem dan contact op met ons.

  Vanaf versie 2011-01 zijn er een aantal nieuwe functies bijgekomen om onder andere rubrieken en taxonomiegegevens makkelijker te kunnen opvragen.

  Vanaf versie 2010-01 zijn er een aantal nieuwe functies bijgekomen om onder andere budgetgegevens makkelijker te kunnen opvragen. Daarnaast kunnen ook gegevens opgevraagd worden per relatiegroep per grootboekrekening. Tenslotte is het nu mogelijk om met dezelfde Excel addin zowel via COM in te loggen in AccountView voordat u gegevens kunt opvragen als van de mogelijkheid om via ODBC gegevens te kunnen opvragen. Hierdoor is er nog slechts één installatie programma nodig.

  Vanaf versie 2009-01 zijn er een aantal nieuwe functies bijgekomen inzake het kunnen opvragen van ureninvoerregels en medewerkergegevens. Daarnaast kunnen nu ook direct uit journaal met een aantal nieuwe standaardfuncties gegevens met een datumbereik opgevraagd worden in plaats van met een periodebereik zoals bijvoorbeeld de bekende functie WBAL().

  Vanaf versie 2008-01 zijn er een aantal nieuwe functies bijgekomen aangezien vanaf AccountView versie 8.0 er een splitsing aangebracht is tussen de projecten en de kostenplaatsen. Op AccountView administraties lager dan versie 8.0 werken deze functies niet. De functie WPROJDIM() is toegevoegd ivm het kunnen opvragen van budgetten van de projectbudgetregel en van de werkelijke kosten uit het projectjournaal.

  Vanaf september 2007 is er een nieuwe Excel addin voor AccountView beschikbaar gekomen die sneller werkt en waarin 2 nieuwe functies zijn opgenomen te weten WPROJ() en WBALPROJ() om uit AccountView versie 8.0 gegevens van projecten te kunnen opvragen.

  In Februari 2006 is ook een Microsoft Excel © Addin voor AccountView beschikbaar gekomen op basis van de COM techniek. Klik de onderstaande link aan voor beknopte informatie.

 • Flyer spreadsheet addin voor AccountViewDe volgende functies zijn onder andere in de AccountView Spreadsheet addin aanwezig:
  • WADMIN(Administratiecode; Veldnaam)
  • WART(Artikelcode; Administratiecode; Veldnaam)
  • WARTHIS(Bereik artikelen; Bereik debiteuren; Administratiecode; Periode1; Periode2; Type)
  • WBAL(Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V) ; Periode1; Periode2)
  • WBALCOST(Bereik kostenplaatsen; Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V); Periode1; Periode2)
  • WBALCOSTDATE(Bereik kostenplaatsen; Bereik rekeningen; Administratiecode; Datum1; Datum2)
  • WBALCOSTPC(Bereik kostenpltsn; Rek.; kstsrten; Administratiecode; Jaar (H/V); Periode1; Periode2)
  • WBALCOSTRES(Bereik kostenplaatsen; Administratiecode; Jaar (H/V); Periode1; Periode2)
  • WBALDATE(Bereik rekeningen; Administratiecode; Datum1; Datum2)
  • WBALLEAD(Bereik rubrieken; Administratiecode; Jaar (H/V) ; Periode1; Periode2)
  • WBALPC(Bereiken kostensoorten; Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V); Periode1; Periode2)
  • WBALPCDATE(Bereik kostensoorten; Bereik rekeningen; Administratiecode; Datum1; Datum2)
  • WBALPROJ(Bereik projecten; Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V); Periode1; Periode2)
  • WBALRES(Administratiecode; Jaar (H/V) ; Periode1; Periode2)
  • WBALRPL(Bereik Relatiegroepen; Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V); Periode1; Periode2)
  • WBALSUB(Bereik debiteuren; Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V); Periode1; Periode2)
  • WBED(Administratiecode; Veldwaarde)
  • WBUD( Budgetcode; Administratie, Rekening, kostenpl., kostensoort, Resultaat, Periode1, Periode2)
  • WCOST(Kostenplaatscode; Administratiecode)
  • WCOSTF(Kostenplaatscode; Administratiecode; Veldnaam)
  • WEMP(Werknemerscode; Administratiecode; Veldnaam)
  • WEMPTG(Werknemerscode; Uursoortgroep; Administratiecode; Week1; Week2; Expressie)
  • WEMPTIM(Werknemerscode; Uursoort; Administratiecode; Week1; Week2; Expressie)
  • WGRP(Artikelgroepcode; Administratiecode; Veldnaam)
  • WGRPHIS(Bereik artikelgroepen; Bereik debiteuren; Administratiecode; Periode1; Periode2; Type)
  • WLEAD(Rubriekcode; Administratiecode)
  • WPC(Kostensoort; Administratiecode; Veldnaam)
  • WPROJ(Projectcode; Administratiecode; Veldnaam)
  • WPROJDIM(Project; Admin; Per1; Per2; Resultaatsrt; Dimveld1; Dimwaarde1; DimWhere; Dimwaarde2)
  • WQUERY(Administratiecode; Zoekargument; Zoekexpressie; Resultaatterug; Tabellen)
  • WREK(Rekeningnummer; Administratiecode)
  • WREKF(Rekeningnummer; Administratiecode; Veldnaam)
  • WSUB(debiteur-/crediteurnummer; Administratiecode)
  • WSUBF(debiteur-/crediteurnummer; Administratiecode; Veldnaam)
  • WTRNQTY(Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V) ; Periode1; Periode2)
  • WTRNWGT(Bereik rekeningen; Administratiecode; Jaar (H/V) ; Periode1; Periode2)

  Een aantal nieuwe functies die toegevoegd zijn in de laatste spreadsheet addin lichten wij op deze pagina kort toe. Klanten met een onderhoudsovereenkomst kunnen zonder bijkomende kosten deze nieuwe spreadsheet addin ter beschikking gesteld krijgen.

  Klanten zonder onderhoudsovereenkomst kunnen de Addin tegen een bedrag van EUR 350,- exclusief BTW eveneens ter beschikking gesteld krijgen. De perfomance is sterk 50% verbeterd ten opzichte van de voorgaande AccountView spreadsheet Addin versie. Tenslotte is de installatie gemakkelijker gemaakt door de installatie af te handelen via een reguliere software installer. Zie de schermafdruk hieronder.

  Nieuwe functies en performanceverbetering

  Hierna vindt u een beschrijving terug van nieuwe en wellicht interressante spreadsheet addin functies. Zoals eerder vermeld is de perfomance met ruim 50% verbeterd van alle functies waaronder de functie’s WBAL() om grootboekperiodecijfers op te kunnen vragen en WBALCOST() om grootboekperiodecijfers per kostenplaats op te kunnen vragen.

  WPROJDIM(Project; Administratie; Periode1; Periode2; Resultaatsoort; Dimensieveld; Dimensiewaarde)

  Met de functie WPROJDIM() kunt u vanaf AccountView versie 8.0 een kosten en totaal opbrengstenbudget voor een project opvragen eventueel ook per een zelfgekozen dimensie, echter zonder een periodeselectie. Daarnaast kunt u ook de werkelijke kosten, en opbrengsten eventueel ook per zelfgekozen dimensie opvragen en ook met een periodeselectie. De velden Dimensieveld en Dimensiewaarde zijn optioneel.
  De parameters Resultaatsoort levert de volgende waarden op.
  1 = Gebudgeteerd aantal (Vastgelegd in de tabel projectbudgetteringstabel)
  2 = Aantal geboekt (Vastgelegd in het projectjournaal)
  3 = Gebudgeteerde kosten (Vastgelegd in de tabel projectbudgetteringstabel)
  4 = Gebudgeteerde opbrengsten (Vastgelegd in de tabel projectbudgetteringstabel)
  7 = Werkelijke kosten (Vastgelegd in het projectjournaal)
  8 = Werkelijke opbrengsten (Vastgelegd in het projectjournaal)

  Een goed voorbeeld van een dimensieveld is het veld PC_DIM hetgeen voor de kostensoort staat. Een ander veld te weten EMP_NR dat staat voor de werknemerscode kan ook handig zijn

  Hieronder staat een voorbeeld aanroep:

  =WPROJDIM(“011.006″;”NL_YR_ADV”; 0; 3; 7;”PC_DIM”;”100TA”)

  De bovenstaande aanroep haalt van project 011.006 uit de administratie NL_YR_ADV de werkelijke kosten op die vastliggen in het projectjournaal van periode 0 tot en met 3 van de kostensoort 100TA.

  WART(Artikelcode; Administratiecode; Veldnaam)

  Deze functie benadert de tabel artikelen en maakt het mogelijk om velden op te vragen die vastliggen bij een artikel in een administratie. Indien u het argument veldnaam leeg laat dan toont de functie de standaard artikelomschrijving 1 van het artkel.

  WARTHIS(Bereik artikelen; Bereik debiteuren; Administratiecode; Periode1; Periode2; Type)

  Met deze functie kunt u uit de artikelhistorie van een administratie met een combinatie van artikelcodes en debiteurnummers uit een periode de omzet afleiden of artikelaantallen. Zowel het bereik van de artikelen als het bereik van debiteuren zijn niet verplicht bij een aanroep van deze functie. De parameter Type heeft de volgende betekenis:

  0 = Omzetgeldwaarde verkoop
  1 = Verkocht aantal
  2 = Ingekocht aantal
  3 = Voorraadcorrectie aantal
  4 = Voorraadherwaarderingsaantal
  5 = Assemblage aantal
  6 = Magazijnoverboekingsaantal
  7 = Beginvoorraadaantal
  8 = Ontvangen aantal
  9 = Geleverd aantal

  21 = Kostpijswaarde verkoop
  22 = Brutomargewaarde verkoop

  Bij overige waarden van het veld type wordt voorlopig alleen de omzetwaarde verkoop teruggegeven.

  =WARTHIS( “1-CMQ-0500”; “AFRIKA”; “TRV_BV”; 1; 3; 22)

  Deze functieaanroep toont de brutomarge van artikel “1-CMQ-0500” van debiteur “AFRIKA” van periode 1 tot en met periode 3 in administratie “TRV_BV”.

  WGRP(Artikelgroepcode; Administratiecode; Veldnaam)

  Geeft de omschrijving van de artikelgroep terug indien de veldnaam niet gevuld is.

  WGRPHIS(Bereik artikelgroepen; Bereik debiteuren; Administratiecode; Periode1; Periode2; Type)

  Met deze functie kunt u uit de artikelhistorie van een administratie met een combinatie van artikelgroepcodes en debiteurnummers uit een periode de omzet afleiden of artikelaantallen. Zowel het bereik van de artikelen als het bereik van debiteuren zijn niet verplicht bij een aanroep van deze functie. De parameter Type heeft de volgende betekenis:

  0 = Omzetgeldwaarde verkoop
  1 = Verkocht aantal
  2 = Ingekocht aantal
  3 = Voorraadcorrectie aantal
  4 = Voorraadherwaarderingsaantal
  5 = Assemblage aantal
  6 = Magazijnoverboekingsaantal
  7 = Beginvoorraadaantal
  8 = Ontvangen aantal
  9 = Geleverd aantal

  21 = Kostpijswaarde verkoop
  22 = Brutomargewaarde verkoop

  Bij overige waarden van het veld type wordt voorlopig alleen de omzetwaarde verkoop teruggegeven.

  =WGRPHIS( “HARD”; “AFRIKA”; “TRV_BV”; 2; 3; 21)

  Deze functieaanroep toont de kostprijs van artikelgroep “HARD” van debiteur “AFRIKA” van periode 2 tot en met periode 3 in administratie “TRV_BV”.

  WQUERY(Administratiecode; Zoekargument; Zoekexpressie; Resultaatterug; Tabellen)

  Met de functie WQUERY is het mogelijk om eigen expressies samen te stellen waardoor van een administratie diverse gegevens zijn op te vragen van vrijwel alle velden aan de hand van een zoekargument in een administratietabel of van administratieinstellingen die vastliggen in de tabellen ADM_PRF en ADM_PRF2. Bij de administratieinstellingen moet er geen zoekargument en zoekexpressie opgegeven worden. De functie is bedoeld om u de mogelijkheid te bieden om eigen query’s te maken om de diverse administratie tabellen van AccountView zelf te kunnen benaderen en gegevens te kunnen opvragen. Wel is het verstandig om de datadictionary van AccountView te bestuderen die u kunt terugvinden via het menu “Document”, menukeuze “Stamgegevens programma”, Onderdeel “Datadictionary”. Speciale aandacht verdienen virtuele databases en virtuele databasevelden omdat u deze niet kunt oproepen via deze functie. In dergelijke gevallen dient u zich te verdiepen hoe het virtuele veld opgebouwd is in AccountView en bekijken of het mogelijk is om een query expressie op te stellen die het zelde resultaat terug geeft.

  Voorbeeld 1:

  =WQUERY(“TRV_BV”;“8000”; “ACCT_NR”;”ACCT_TYPE”;”LEDGER”)

  De bovenstaande aanroep geeft het rekeningtype van de grootboekrekening 8000 van administratie TRV_BV terug.

  Voorbeeld 2:

  =WQUERY(“TRV_BV”; “”; “”;”VAT_NR”;”ADM_PRF”)

  De bovenstaande aanroep geeft het BTW nummer van administratie TRV_BV terug.

  Voorbeeld 3:

  =WQUERY(“TRV_BV”; “”; “ACCT_NR=[1000] AND DJ_CODE=[KAS]”;”SUM(AMOUNT)”;”TRANSACT”)

  De bovenstaande query geeft het saldo terug van alle boekingen gedaan op rekening 1000 in het dagboek KAS van de tabel journaal. Dergelijke query’s kunnen aanzienlijk tijd in beslag nemen bij omvangrijke administraties omdat deze rechtstreeks op het grootboekjournaal toegrijpen.