Op deze pagina vindt u een beknopte toelichting terug van de drie AccountView pakketten en de losse uitbreidingen nader toegelicht terug in PDF formaat. Uitbreidingen die hieronder niet direct vermeld staan maar die wel uw interesse hebben kunnen wij altijd nader toelichten.

AccountView Solo is uit te breiden met Inlezen bankmuaties, Automatische betalingen binnenland, Facturering, Aanmaningen en de COM-cal uitbreiding. Het merendeel van de hiernavolgende uitbreidingen kunnen wel op AcountView Team en AccountView Business aangeschaft worden.